رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیدارفرماندارآوج وجمعی ازمسئولین شهرستان با امام جمعه آبگرم


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج، هفته دولت،دیدار امام جمعه،آبگرم
3 شهريور, 1398 - 19:12 -- روابط عمومی فرم...
در دومین روز ازهفته دولت انجام شد؛

دیدارفرماندارآوج وجمعی ازمسئولین شهرستان با امام جمعه آبگرم

به مناسبت هفته دولت فرماندارآوج ،بخشدارآبگرم وجمعی از مسئولین شهرستان با امام جمعه آبگرم دیداروگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"نصرت اله علیرضایی" فرماندارشهرستان آوج دردیداربا امام جمعه آبگرم طی سخنانی اظهارداشت: هفته دولت یادآور شهادت شهیدان رجایی وباهنر بعنوان دولتمردان پاک باخته ای است که در مسیرخدمت به مردم فداکارانه جان خود را تقدیم کردند.
وی افزود: دولت در شرایط سخت وتنگناهای اقتصادی موجود، خدمات قال توجه وماندگاری در سطح شهرستانهای محروم ازجمله شهرستان آوج به انجام رسانده است که هفته دولت فرصت مغتنمی است تا خدمات دولت تدبیر وامید در راستای امید بخشی و ایجاد روحیه ونشاط درجامعه برای مردم بیشتر تبیین وتشریح شود.
ایشان بیان داشت: خدمات دولت در حوزه گاز، برق ، آب ، راه روستایی  بسیار درخشان بوده وبه جزءیک روستاکلیه روستاهای شهرستان دردولت تدبیروامید ازنعمت گاز برخوردارشده اند که عملیات اجرایی گازرسانی به یک روستای باقیمانده نیز درهفته دولت آغاز خواهدشد .
علیرضایی گفت: مسئولان باید با الگو گرفتن از مکتب شهیدان رجایی وباهنر درراستای خدمت رسانی شایسته وپاسخگویی به دغدغه ها و مطالبات وخواسته های مردم همیشه پیشقدم و کوشا باشند.
وی اظهارداشت: مسئولین با روی گشاده از مردم وخواسته ها ومطالبات آنها استقبال کنند  چراکه مطالبه گری مردم مسئولان را درحالت آماده باش قرارداده و برای خدمت بیشتر به مردم کوشاتر وفعالتر می نماید.
فرماندارآوج تأکیدکرد:درجهت توسعه همه جانبه شهرستان بیان انتقادات، پیشنهادات،دغدغه ها ومطالبات مردم از لسان ائمه محترم جمعه بعنوان نمایندگان افکارعمومی ومردم بسیار کارگشا واثربخش خواهدبود.
علیرضایی تصریح کرد:خوشبختانه فضای شهرستان مبتنی بر تعامل ، همدلی وانسجام است لذا اگر روی مشترکات و ورای مسائل بخشی ، محله ای وقومی وقبیله ای  روی مسائلی که مردم ازآن منتفع میگردند تمرکز کرده و حرکت کنیم مسیرتوسعه شهرستان بیش ازگذشته هموارترخواهدشد.
ایشان بیان داشت: شهرستان آوج بویژه بخش آبگرم از پتانسیل وظرفیتهای عظیمی در حوزه های مختلف ازجمله  گردشگری برخورداراست ومجتمع آب درمانی ارشیا وپروژه درحال احداث الماس غرب ازجمله مهمترین این ظرفیتهاست که باید مورد اهمیت و توجه ویژه در جهت توسعه قرارگیرد.
علیرضایی تأکیدکرد: طبیعت، جاذبه های گردشگری وتاریخ این منطقه برای مردمانی که تشنه آرامش وفضای دور از تنش واسترس هستند بسیار مورد اهمیت است لذا باید برای جذب گردشگران ومسافرین زیرساختهای لازم درشهرستان فراهم گردد.
فرماندارآوج گفت: به همت دستگاههای اجرایی شهرستان 75پروژه عمرانی، زیربنایی وآموزشی با 340 میلیاردریال اعتبار آماده بهره برداری است که تعدادی از این پروژه ها در این هفته با حضور استاندار محترم به مرحله بهره برداری خواهدرسید.