رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: انتقال آب از سد طالقان از خواسته های دیرباز استانی بوده اما این پروژه در سال۱۳۹۵ در سفر ریئس جمهور به استان جزو پروژه های ردیف دار اعلام...
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:کنترلهای مضاعف بر نحوه عملکرد  سایت دفع پسماندهای صنعتی انجام شود تا تمامی ضوابط بهداشتی و زیست محیطی در آن رعایت شود.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: آب شرب، آبیک به لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی ندارد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار قزوین خاطر نشان کرد: انتقال آب از سد طالقان از خواسته های دیرباز استانی بوده اما این پروژه در سال۱۳۹۵ در سفر ریئس جمهور به استان جزو پروژه های ردیف دار اعلام...
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:کنترلهای مضاعف بر نحوه عملکرد  سایت دفع پسماندهای صنعتی انجام شود تا تمامی ضوابط بهداشتی و زیست محیطی در آن رعایت شود.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: آب شرب، آبیک به لحاظ بهداشتی هیچ مشکلی ندارد.
مدیرکل دفترامور روستایی و شوراها:
مدیر کل دفتر روستایی بیان کرد:بخش ضیاء آباد به لحاظ وجود محصولات کشاورزی و باغی، ظرفیتهای گردشگری و معادن از غنی ترین بخش های استان می باشد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها بیان کرد: ایجاد رویه های حقوقی و ایجاد انسجام و استحکام بخشی در تصمیمات هیات های حل اختلاف شوراها از اهداف نشست های هم اندیشی می باشد.
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد: حفظ و نگهداری بقعه امامزاده حسین یکی از مهمترین اولویتها بوده و باید در اسرع وقت عملیات اجرایی آن آغاز شود.
معاون عمرانی استاندار قزوین اعلام کرد: از سرجمع ۱۲.۵میلیارد تومان اعتبارات جبران سیل به استان حدود۷ میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد پرداخت شده است.
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های راه و شهرسازی استفاده شود.
معاون عمرانی استاندار  تفکیک ازمبدا پسماندها را بسیار ضروری دانست و گفت: تفکیک پسماندها از مبدا باید فرهنگسازی شده و برای مردم به یک عادت بدل شود. 
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد: نقش پدافند غیرعامل در تمامی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها انکارناپذیر است.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها