رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:خانه احزاب استان قزوین به زودی راه اندازی می شود/۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
از سوی مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین انجام شد:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین طی مکاتبه با دبیران احزاب وتشکل ها سیاسی استان از آنها جهت شرکت در کنگره ملی 3000 شهید استان دعوت بعمل آورد.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:احزاب سیاسی با گفتگو و سعه صدر یکدیگر را به رسمیت بشناسند
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:خانه احزاب استان قزوین به زودی راه اندازی می شود/۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
از سوی مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین انجام شد:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین طی مکاتبه با دبیران احزاب وتشکل ها سیاسی استان از آنها جهت شرکت در کنگره ملی 3000 شهید استان دعوت بعمل آورد.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:احزاب سیاسی با گفتگو و سعه صدر یکدیگر را به رسمیت بشناسند
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:مسائل کارگری استان باید به شیوه کلینیکی رسیدگی شود.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
عزل و نصب مدیران شهرستان با هماهنگی فرمانداران انجام شود
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:دشمن به دنبال سوق دادن مردم به "دره ابهام" است/عزل و نصب مدیران شهرستان با هماهنگی فرمانداران انجام شود
‍ مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری:
‍ مدیر کل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری:به رسمیت شناختن سلایق سیاسی به توسعه کشور منجر می شود
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین:
احزاب؛کارخانه ی پرورش نیروهای خلاق و با استعداد هستند
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین گفت:فضا برای بیان عقاید جوانان در مقایسه با گذشته بازتر شده است/احزاب؛کارخانه ی پرورش نیروهای خلاق و با استعداد هستند
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین :
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین بیان کرد :طرح و پیگیری مطالبات جامعه از سوی احزاب و تشکل سیاسی ضعیف است
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: مسایل سیاسی باید از بطن جامعه احصاءوسپس تصمیم گیری شود.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین، مطالعه کتابخوانی را مهم ترین شاخص و معیار برای توسعه دانست و گفت: کتاب ابزار و عامل انگیزشی مناسبی برای اصلاح و تغییر باورهای جامعه به...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها