رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در نشست هم اندیشی با اعضای شورای مرکزی حزب "کانون همبستگی دانش آموختگان ایران" بیان داشت:مهمترین کارکرد احزاب برقراری ارتباط بین...
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی از" تکنولوژی طلایی" یعنی روش های جدید مدیریتی بی بهره اند.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:روسای دانشگاه ها از هرگونه تنش سیاسی در محیط های علمی پیشگیری کنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در نشست هم اندیشی با اعضای شورای مرکزی حزب "کانون همبستگی دانش آموختگان ایران" بیان داشت:مهمترین کارکرد احزاب برقراری ارتباط بین...
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی از" تکنولوژی طلایی" یعنی روش های جدید مدیریتی بی بهره اند.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:روسای دانشگاه ها از هرگونه تنش سیاسی در محیط های علمی پیشگیری کنند.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین گفت:دانشگاه نه یک مسئله؛ بلکه راه حل بسیاری از مشکلات اساسی کشور در بخش های مختلف است.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:هنوز با فرهنگ کار حزبی فاصله زیادی داریم و برای این کار آموزش و تربیت درست صورت نگرفته است./داشتن ارگان و رسانه از ملزومات کار حزبی است.
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری قزوین گفت:برگزاری کرسی های آزاد اندیشی دردستور کار مدیران دانشگاه ها باشد
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
مدیر کل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:خانه احزاب استان قزوین به زودی راه اندازی می شود/۵۱ حزب سیاسی در استان قزوین مجوز فعالیت دارند
از سوی مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین انجام شد:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین طی مکاتبه با دبیران احزاب وتشکل ها سیاسی استان از آنها جهت شرکت در کنگره ملی 3000 شهید استان دعوت بعمل آورد.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین:
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:احزاب سیاسی با گفتگو و سعه صدر یکدیگر را به رسمیت بشناسند
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری قزوین گفت:مسائل کارگری استان باید به شیوه کلینیکی رسیدگی شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها