رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: مسایل سیاسی باید از بطن جامعه احصاءوسپس تصمیم گیری شود.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین، مطالعه کتابخوانی را مهم ترین شاخص و معیار برای توسعه دانست و گفت: کتاب ابزار و عامل انگیزشی مناسبی برای اصلاح و تغییر باورهای جامعه به...
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری:
بزودی؛ خانه احزاب استان راه اندازی می شود
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری گفت: اولویت دفتر سیاسی نهادینه کردن فرهنگ گفتگو بین جریان ها وتشکل هاست .
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری؛
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: مسایل سیاسی باید از بطن جامعه احصاءوسپس تصمیم گیری شود.
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین، مطالعه کتابخوانی را مهم ترین شاخص و معیار برای توسعه دانست و گفت: کتاب ابزار و عامل انگیزشی مناسبی برای اصلاح و تغییر باورهای جامعه به...
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری:
بزودی؛ خانه احزاب استان راه اندازی می شود
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری گفت: اولویت دفتر سیاسی نهادینه کردن فرهنگ گفتگو بین جریان ها وتشکل هاست .
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری:
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گفت: احزاب از ظرفیت خوبی برای امید آفرینی و ایجاد وفاق اجتماعی در جامعه برخوردار هستند.
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین به مناسبت درگذشت سید اسماعیل موسوی از فعالین سیاسی و فرهنگی استان پیام تسلیتی صادر کرد.
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری قزوین
مدیر کل دفتر سیاسی ،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری قزوین گفت: دفتر سیاسی استانداری؛ مامنی برای احزاب،تشکل ها و فعالان سیاسی است.
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین در کمیسیون امنیت کارگری :
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین در کمیسیون امنیت کارگری :دستگاه های خدمات رسان حداکثر همکاری را با حاودهای تولیدی مشکل دار داشته باشند.
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین اعلام کرد: براساس نتایج حاصله از طرح ارزیابی عملکرد بخشداران،تغییر یا جابجایی برخی از آنها در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین گفت: گفتگو ؛ راه و روش دستیابی به همگرایی و توسعه دموکراتیک است.
مدیرکل سیایی استانداری قزوین:
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین بیان کرد: کارگران؛سرمایه های انسانی یک جامعه اند که به غلط نیروی کار نامبده می شوند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها