رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین:
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین گفت:مردم در انتخابات به شعارهای پوپولیستی و وعده سه برابر کردن یارانه ها رای منفی دادند.
اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات کشور:
بر اساس اطلاعیه شماره (34) ستاد انتخابات کشور رأی گیری تا ساعت 24 امشب ادامه دارد.
بر اساس اطلاعیه شماره32 ستاد انتخابات کشور؛
بر اساس اطلاعیه شماره (32) ستاد انتخابات کشور؛ اخذ رای تا ساعت 22 (10شب) تمدید شد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین:
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین گفت:مردم در انتخابات به شعارهای پوپولیستی و وعده سه برابر کردن یارانه ها رای منفی دادند.
اطلاعیه شماره 34 ستاد انتخابات کشور:
بر اساس اطلاعیه شماره (34) ستاد انتخابات کشور رأی گیری تا ساعت 24 امشب ادامه دارد.
بر اساس اطلاعیه شماره32 ستاد انتخابات کشور؛
بر اساس اطلاعیه شماره (32) ستاد انتخابات کشور؛ اخذ رای تا ساعت 22 (10شب) تمدید شد.
اطلاعیه شماره 19 ستاد انتخابات استان قزوین صادر شد.
اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات استان قزوین صادر شد.
اطلاعیه شماره 17 ستاد انتخابات استان قزوین صادر شد.
اطلاعیه شماره 16ستاد انتخابات استان قزوین صادر شد.
اطلاعیه شماره 15ستاد انتخابات استان قزوین صادر شد.
اطلاعیه شماره 14ستاد انتخابات استان:
دراطلاعیه شماره 14ستاد انتخابات استان قزوین؛ حداقل سن رای دهندگان 18 سال اعلام شد.
اطلاعیه شماره 13ستاد انتخابات استان:
اطلاعیه شماره 13ستاد انتخابات استان قزوین در خصوص دقت در صحیح نوشتن نام کاندیداها در برگه های رای صادر شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها